Asiel- en vreemdelingenrecht

Onder het asiel- en vreemdelingenrecht vallen zaken die te maken hebben met een internationaal karakter. Zo kan worden gedacht aan het aanvragen van asiel, een visum of verblijfsvergunning. Maar ook in strafzaken waarbij een inreisverbod is opgelegd, heeft u te maken met het asiel en vreemdelingenrecht. Bij deze zaken kan WY u adviseren en bijstaan in een eventuele procedure.

Site by WEBSOLVE
Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap