Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend onderwerp van gesprek. Het huidige economische klimaat brengt met zich mee dat er veel reorganisaties plaatsvinden, er ontslagen vallen en er vraagstukken zijn over de pensioenleeftijd. Zowel op het collectief als het individueel ontslagrecht staat WY u graag bij.

In het arbeidsrecht is het sociale zekerheidsrecht van groot belang. WY is hierin tevens gespecialiseerd bijvoorbeeld bij ziekte of beëindiging van het dienstverband. In deze situaties dient te worden gekeken naar de uitkeringsmogelijkheden en bijbehorende voorwaarden.

WY staat u bij in al u arbeidsrechtelijke kwesties, waarbij u onder andere kunt denken aan ontslag, het opstellen van een beëindigingsovereenkomst, kwesties waarbij sprake is van ziekte en arbeidsongeschiktheid en het ambtenarenrecht.

Site by WEBSOLVE
Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap